3rd Prize, Short

China

Yingfei Liang/Shumin Wei/Caixin

Good Morning, My Wife in Heaven (天堂里的邓顺芝,早上好)

Director/Editor: Shumin Wei Director/Cinematographer: Yingfei Liang Photographer: Gang Ding Producer: Xianzhong Guo Music: Jingya Li